HOME (Actueel) Nieuwsarchief 2007 2006 2005 BOF-Bulletin Dossier VCP Dossier Veiligheid HOME (actueel) De BOF De Leden Het Kernteam Contact DATABASE
COLLECTIEVE
WINKEL-
ONTZEGGING
Terug
terug Home terug Nieuwsarchief binnen... terug Nieuwsoverzicht 2006

Nieuwsoverzicht 2006

Hier vindt u een overzicht van berichten en verslagen uit 2006 die de moeite van het bewaren waard zijn geweest. Dit zullen voornamelijk artikelen uit het BOF-Bulletin zijn.


BOF - Den Haag Anna Paulownastraat - Prinsestraat �op z�n VCP�s� � zaterdag 9 december 2023Voor Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) is het nu nog slechts een paar honderd meter rijden vanuit de Hogewal-Anna Paulownastraat naar zijn huis aan de Prinsestraat. Als in 2009 het Verkeers Circulatie Plan werkelijkheid is geworden, zal hij een omweg van vijf kilometer moeten rijden. Reden voor anti-VCP activist en gitaarimporteur Ben van der Sman de aanvankelijke VCP-voorstander Sjaak Bral eens uit te nodigen dit ritje te maken in zijn cabrio op een toepasselijk sombere regenachtige herfstdag. Meer
BOF - Den Haag �Verkeers Circulatie Plan is de doodsteek voor deze straat� � BOF-Bulletin nr. 33 � december 2006�Zonde van deze buurt, die nu net een beetje opkrabbelt. Het afsluiten van de Piet Heinstraat vanaf de Mauritskade zal veel winkels waarvan sommigen al tientallen jaren stand hebben weten te houden, alsnog de das omdoen. Vanuit het Benoordenhout komen veel mensen naar deze straat en dat kan eigenlijk alleen maar goed met de auto. Die kunnen straks deze straat niet meer kunnen bereiken.� Meer
Een enthousiaste werknemer en geld op de koop toe! � BOF-Bulletin nr. 33 � december 2006Ondernemers in de binnenstad van Den Haag kunnen wel wat extra handen erbij gebruiken. Deze drukke tijden en een aantrekkende economie brengen veel werk met zich mee. Een tijdelijke oplossing kan een stagiair zijn. Hoe gaat dit in zijn werk? Meer
BOF - Den Haag �Overheid verziekt het ondernemen� � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006Door de vaak tegenstrijdige regelgeving gaat de lol er bij een eigen bedrijf gauw van af. De regelzucht is voor de ondernemer een bron van tijdsverspilling en is zelfs meer grond tot klagen dan de belastingdruk. Meer
De BOF in 2007: n�g professioneler � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006Ruim drie jaar geleden, op 21 februari 2003, is de Binnenstad Ondernemers Federatie, kortweg de BOF, statutair opgericht. Al langer, vanaf 2001 waren een groot aantal ondernemersverenigingen verenigd in de BOF. Gedurende al deze jaren heeft de BOF zich ontpopt tot een volwaardige gesprekspartner en erkend overlegorgaan met betrekking tot alle zaken die de binnenstad aangaan. Meer
Openingsadvies koopavonden feestdagen � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006Meer
Twijfels bij gemeente over haalbaarheid VCP? � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006Het heeft er alle schijn van, dat de gemeente aan de haalbaarheid van het Verkeers Circulatie Plan twijfelt. De economische effectrapportage geeft cijfers en conclusies, die de vroede vaderen om zijn minst aan het twijfelen moeten brengen. Meer
Koopzondagen op de tocht? � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006De VVD vreest dat een nieuw kabinet mogelijk de koopzondagen in de Haagse Binnenstad gaat afschaffen. Tweedekamerlid Charlie Aptroot deelde dit vrijdag 20 oktober mee bij zijn bezoek aan Caf� Momfer de Mol in de Oude Molstraat. Meer
Bedrijfsvereniging en werkgevers tegen verplichte bijdrage voor extra kwaliteit � BOF-Bulletin nr. 32 � november 2006MKB-Nederland en VNO-NCW willen geen steun verlenen aan een wet die BID-experimenten mogeljk maakt. Staatssecretaris Van Gennip van Economische zaken wil hierover echter verder met de betreffende organisaties in discussie. Zie ziet wel brood in de regeling, waarbij ondernemers in een winkelgebied bij meerderheidsbesluit een verplichte heffing kunnen opleggen aan alle winkels en bedrijven en zelf kunnen beslissen waaraan die wordt besteed. Meer
BOF - Den Haag Voor- en tegenstanders
VCP in discussie
� zaterdag 14 oktober 2006In de uitzending van Qwesti van Zaken (RTV West) op zaterdag 14 en zondag 15 oktober  2006 discussi�ren GroenLinks-raadslid Heleen Weening en verkeerswethouder Binnenstad Pieter van Woensel (voorstanders) over het geplande Verkeers Circulatie Plan. Daarbij staan zij tegenover Madeleine Ekegardh (eigenaar Galerie Noordeinde en bewoonster van de Veerkade) en Philippe LeClercq (directeur/eigenaar Paleishotel en bestuurslid van de Binnenstad Ondernemers Federatie).). Meer
BOF - Den Haag Winkels binnenstad zitten te springen om personeel � BOF-Bulletin nr. 31 � oktober 2006Een rondje door de binnenstad neemt elke twijfel weg: de winkels draaien goed: aan het aantal oproepen in de etalages te zien lijkt het wel of elk filiaal wel één of meer verkopers of ander personeel kan gebruiken. Meer
BOF - Den Haag Teken tegen het VCP � BOF-Bulletin nr. 31 � oktober 2006Iedereen lijkt tegen het Verkeerscirculatieplan te zijn, maar het gemeentebestuur beseft dit nog niet. Meer
Al eens aan een stagiaire gedacht? � BOF-Bulletin nr. 31 � oktober 2006Door de aantrekkende economie missen ondernemers een paar extra handen in de winkel. Er is weer meer werk, de klanten kopen vaker een artikel, dus er is meer personeel nodig. Via personeelsadvertenties of CWI is het echter niet altijd eenvoudig om nieuwe medewerkers te vinden. Een alternatief voor dit probleem is ..... een stagiaire. Meer
BOF zoekt een nieuwe voorzitter � BOF-Bulletin nr. 31 � oktober 2006De voorzitter van de BOF, Marcel Bergema, heeft al enige tijd geleden te kennen gegeven zijn voorzitterschap eind dit jaar te willen be�indigen. Omdat hij binnenkort begint in een nieuwe functie in het bedrijfsleven, full time en buiten Den Haag, ziet hij zich genoodzaakt zijn taak binnen de BOF versneld af te bouwen. Meer
BOF - Den Haag ‘Haagse binnenstad: meer wonen, meer leven’ � BOF-Bulletin nr. 30 � augustus 2006De bedrijfsleidster van de Haagse V&D-vestiging Ingeborg Jansen en ‘horeca tycoon’ Peter Haverbus zijn sinds kort BOF-leden en zetten zich zo met mede-ondernemers in voor het welzijn in de Haagse binnenstad. “Ik ben erg blij met de mogelijkheden die Den Haag de horeca biedt en wil graag wat terugdoen voor de stad”, aldus Peter Haverbus, eigenaar van en actief betrokken bij het reilen en zeilen van zes horecagelegenheden rond het Plein. Meer
BOF - Den Haag Stormloop tegen Verkeerscirculatieplan � BOF-Bulletin nr. 30 � augustus 2006Tijdens een drukbezochte avondbijeenkomst in het gebouw van de Kamer van Koophandel Haaglanden op 6 juli jl. hebben verontruste bewoners- en ondernemersorganisaties van de Haagse binnenstad en de omliggende wijken besloten om samen op te trekken tegen het Verkeerscirculatieplan. Meer
Stichting Binnenstad Den Haag tegen autovrije zondag � BOF-Bulletin nr. 30 � augustus 2006‘Een vorm van betutteling die niet meer van deze tijd is’. Dat is de mening van de organisaties verenigd in de Stichting Binnenstad Den Haag over de verplichte autovrije dag, die de gemeente mogelijk wil invoeren op 17 september. Meer
Binnenstad tegen plak- en kladvandalisme: ondernemers gezocht � BOF-Bulletin nr. 30 � augustus 2006De adviesgroep die is opgericht om in de binnenstad plak- en kladvandalisme te bestrijden zoekt nog een of meer binnenstadondernemers, die hierover mee willen praten en denken. Meer
Deelnemersoverleg op 26 september � BOF-Bulletin nr. 29 � juni 2006Prangende zaken die de binnenstadondernemers bezighouden en typische �BOF�-onderwerpen zijn (dus thema�s die in het belang zijn van alle binnenstadondernemers) kunnen ruimschoots aan de orde worden gesteld op het deelnemers overleg. Het eerstvolgende overleg is op dinsdag 26 september op Bureau Binnenstad om 18.30 uur. Meer
BOF - Den Haag Nieuwe aanpak plak- en kladvandalisme � BOF-Bulletin nr. 29 � juni 2006Met het verwijderen van graffiti op de gevel van Slagerij Van der Helm aan de Prinsestraat heeft wethouder Norder op 24 mei het startsein gegeven voor een nieuwe aanpak van plak- en kladvandalisme. Meer
Van Woensel: geen bezwaar tegen referendum � BOF-Bulletin nr. 29 � juni 2006Vanwege het verzet van de binnenstadsondernemers tegen het Verkeerscirculatieplan heeft een delegatie van de Binnenstad Ondernemers Federatie begin juni een gesprek gehad met wethouder verkeer, Binckhorst, binnenstad en milieu, Pieter van Woensel. Meer
En bloque tegen verkeersplannen � BOF-Bulletin nr. 28 � mei 2006De Stichting Binnenstad Den Haag, de Kamer van Koophandel Haaglanden, de Vereniging van Eigenaren Haagse Binnenstad, de Binnenstad Ondernemers Federatie, de Raad Nederlandse Detailhandel, kring Den Haag en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag zijn vierkant tegen het Verkeerscirculatieplan. Meer
BOF - Den Haag CarTon: afval-ei van Columbus? � BOF-Bulletin nr. 28 � mei 2006Zelfstandig ondernemers in de binnenstad kampen met ruimtegebrek. Afval moet zo min mogelijk ruimte innemen. En het kan alleen maar op bepaalde vaste tijden buiten de deur worden gezet. Tijden, die de ondernemer net niet goed uitkomen. Voor hen is het concept CarTon dat van Gansewinkel aanbiedt mogelijk een oplossing. Ze kunnen CarTon in elk geval gratis drie maanden uitproberen � inclusief het opslagmateriaal en ongeacht de aangeboden hoeveelheid, maar ze moeten er wel snel bij zijn: de pilot wordt gehouden onder een beperkt aantal ondernemers. Meer
BOF - Den Haag Houdt u aan de spelregels
anders: dwang onontkoombaar!
� BOF-Bulletin nr. 28 � mei 2006De smalle straatjes in de Haagse binnenstad zijn voor het winkelpubliek wel zo knus, maar zijn een ramp als winkels en bedrijven zich niet houden aan de regels als het gaat om afval aanbieden, afspraken met leveranciers en parkeren. Meer
Misschien betaalt u dubbel voor uw afval � BOF-Bulletin nr. 28 � mei 2006Begin dit jaar is in opdracht van de OWS (Ondernemersvereniging Wagenstraat en Stationsweg) een afstudeeronderzoek uitgevoerd met als opdracht een oplossing te vinden voor het nog steeds actuele probleem met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafval in het gebied Stationsweg en Wagenstraat. Meer
BOF - Den Haag ‘VCP kan worden ingetrokken’ � BOF-Bulletin nr. 27 � april 2006Bij monde van één van haar voorlichters heeft de gemeente toegegeven, dat zij bij doorslaggevende tegenargumenten het verkeerscirculatieplan zal intrekken. Dit is gebleken op een inspraakavond voor ondernemers, die werd gehouden op 22 maart. Meer
BOF - Den Haag Hoe houd je de veelpleger
voorgoed buiten de deur?
� BOF-Bulletin nr. 26 � maart 2006Individuele ondernemers kunnen winkeldieven of overlastgevers nu al de toegang tot een winkels ontzeggen, maar de Collectieve Winkelontzegging gaat verder: indien een van de ondernemers een ontzegging oplegt, geldt deze uit naam van alle aangesloten ondernemers, hetgeen betekent dat de overlastgever met ��n ontzegging uit alle aangesloten winkels wordt geweerd. De Ondernemersvereniging Grote Marktstraat-Grote Markt is begonnen met dit project. Nu is het tijd om het project uit te breiden naar de hele Binnenstad. Dit project is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Meer
BOF - Den Haag ‘Geef je oren en ogen de kost’ � BOF-Bulletin nr. 26 � maart 2006Binnenkort zit de ambtstermijn van wethouder Bruno Bruins er op. Als zaakgelastigde voor Binnenstad en Verkeer kruiste de vroede vader menig maal het spoor (en eigenlijk betrekkelijk weinig de degens) met de ondernemers van de Binnenstad. Een aanleiding om hem nog één keer aan de tand de voelen over missie en visie. Meer
BOF - Den Haag BOF verwerpt circulatieplan � BOF-Bulletin nr. 25 � februari 2006De Binnenstad Ondernemers Federatie is verbijsterd over het verkeerscirculatieplan van de Gemeente voor het centrum van Den Haag. �Tijdens het regelmatig overleg met de gemeente verschilden wij van mening over een aantal van deze plannen, maar met betrekking over ��n ding waren wij het roerend met elkaar eens: het idee om de stad in sectoren op te delen, waartussen geen autoverkeer meer mogelijk is, was een buitengewoon slecht idee en moest niet verder uitgewerkt worden�, aldus Jos� Mendels namens de BOF in een reactie op de plannen. Meer