Gemeente zegt toe reacties verkeerscirculatieplan serieus te nemen

‘VCP kan worden ingetrokken’

© Binnenstad Ondernemers Federatie
Waar de kruisjes staan, komt een blokkade voor doorgaand verkeer, als het verkeerscirculatieplan wordt gerealiseerd. Bedoeling is dat alleen het bestemmingsverkeer nog in de binnenstad komt en het doorgaande verkeer wordt geweerd.

Bij monde van één van haar voorlichters heeft de gemeente toegegeven, dat zij bij doorslaggevende tegenargumenten het verkeerscirculatieplan zal intrekken. Dit is gebleken op een inspraakavond voor ondernemers, die werd gehouden op 22 maart.

BOF bulletin nr. 27 - april 2006
© Binnenstad Ondernemers Federatie
Kruising Kalvermarkt - Spui: afgesloten?

Het plan, dat begin 2009 geheel zou moeten zijn uitgevoerd, is opgesteld naar aanleiding van de alarmerende berichten over de ernstige luchtvervuiling op de Veerkades. Bedrijven in de binnenstad vrezen echter dat hun nering door de plannen ernstig te lijden zal hebben.

Piet Heinstraat

Overigens worden deze problemen niet alleen in de binnenstad voorzien: ook bedrijven in de Piet Heinstraat vrezen ernstig te worden gedupeerd, omdat de toegang naar hun straat wordt geblokkeerd door de geplande afsluiting bij de Hogewal.

© Binnenstad Ondernemers Federatie
Zuidwal bij Dunne Bierkade: afgesloten?

Binnen de BOF wordt terdege besefd, dat een autovrije binnenstad in de toekomst onontkoombaar zal zijn, maar zij heeft sympathiekere oplossingen voor de verkeersproblemen voor ogen; bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer, zoals in het Vlaamse Hasselt met succes is gebeurd.

© Binnenstad Ondernemers Federatie
Kruising Hogewal - Anna Paulownastraat - Piet Heinplein: afgesloten?

De gemeente is echter mordicus tegenstander van gratis openbaar vervoer: “openbaar vervoer ìs nu eenmaal niet gratis , dus mensen moeten er gewoon voor betalen”, aldus de gemeente bij monde van één van haar woordvoerders. Daarbij gaat zij echter voorbij aan haar eigen kostbare alternatief: het Verkeerscirculatieplan: kosten tenminste 30 miljoen euro.

Massale afwijzing

De gemeente heeft echter wel te kennen gegeven, dat zij bij een massale, gegronde afwijzing van het plan het bij zal stellen, mogelijk zelfs zal intrekken. Tot 29 april kunnen mensen daartoe een reactie naar de gemeente sturen. Let er wel op dat een argument als  ‘als dit plan er komt, gaat mijn zaak failliet’  waarschijnlijk een iets tè gemakkelijk argument is om de gemeente te overtuigen.

© Binnenstad Ondernemers Federatie
Paviljoensgracht: afgesloten?

Lees ook:

BOF bulletin nr. 27
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 27
Download BOF bulletin nr. 27 Of bekijk dit nummer online.