Alternatieven voor het Verkeerscirculatieplan

Ondanks de kritische kanttekeningen is de BOF echter w�l bereid om mee te denken en mee te werken aan alternatieven die in onze ogen �n haalbaar �n realistisch zijn en die minder verstrekkende gevolgen hebben dan het Verkeerscirculatieplan. De BOF denkt daarbij aan de volgende alternatieven:

BOF bulletin nr. 27 - april 2006
  1. Maak het openbaar vervoer gratis. In Hasselt is het openbaar vervoer gratis gemaakt en dat heeft geleid tot minder auto�s in de binnenstad.
  2. Zorg voor minder vervuilend openbaar vervoer. Maak gebruik van elektrische busjes die o.a. in steden als Rome en Florence rijden.
  3. Zorg voor een goed functionerende CentrumRing en BuitenRing. Geef de automobilist voldoende goede alternatieven waaruit hij een keuze kan maken om op de plek van bestemming te komen. Autoverkeer dat niets in het centrum te zoeken heeft zal dan vanzelf kiezen voor die route die hem het snelste op de plek van bestemming kan brengen.
  4. Zorg voor een goede aansluiting vanaf de Utrechtsebaan op de Mercuriusweg.
  5. Zorg voor goede Park&Ride; voorzieningen aan de rand van de binnenstad (o.a. uitbreiding van de parkeergarage onder het Malieveld die direct bereikbaar is vanaf de Utrechtsebaan en van waaruit de bezoeker met snelle en frequente shuttleverbindingen naar de binnenstad kan komen).
  6. Zorg voor een goed witte fietsenplan.
  7. Maak de grachten geschikt voor afval, goederen- en personenvervoer over water.
  8. Schep de randvoorwaarden om de invoering van de stadsbox (een minicontainer) voor afvalinzameling en bevoorrading mogelijk te maken. Daarmee kan het aantal voertuigkilometers in binnensteden en daarmee de emissie aan fijnstof en Nox aanzienlijk worden teruggedrongen. Hetzelfde geldt voor het realiseren van meer ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad.
  9. Houd de Parkeerroute intact en knip deze niet op in sectoren.

�Deze alternatieven zullen de verkeersdruk in het centrum aanzienlijk verminderen en zetten meer zoden aan de dijk dan drastische ingrepen als het opknippen van het centrum in drie sectoren. Durf als stadsbestuur te kiezen voor en investeren in duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen�, aldus de BOF bij monde van secretaris Bernard Felix.

BOF bulletin nr. 27
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 27
Download BOF bulletin nr. 27 Of bekijk dit nummer online.