Missie en doelstellingen van de BOF

De missie: een Haagse binnenstad met een gezond economisch klimaat en ruimte om te ondernemen.

Doelstellingen:

Gesteld kan worden dat de BOF gezien wordt als een serieuze gesprekspartner voor ondernemersverenigingen, winkeliers en bewoners, Kamer van Koophandel Den Haag, Bureau Binnenstad Den Haag, Stichting Binnenstad Den Haag, Stichting Marketing Haagse binnenstad, Stichting Binnenstadmanagement, Politie, Gemeenteraad, College B&W;, Raadscommissies, gemeentelijke diensten en andere externe partijen. Een complex samenspel van belangen en wensen.

De BOF is verder lid van de Stichting Binnenstad, Stichting Binnenstadmanagement en adviseur van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Daarnaast is de BOF nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Binnenstadsplan 2010-2020 en het Uitvoeringsconvenant Binnenstad 2011-2014.