�Opdelen in sectoren altijd unaniem afgewezen door betrokkenen�

BOF verwerpt circulatieplan

 Binnenstad Ondernemers Federatie
De Centrumring en de daarbinnen gelegen parkeerruit is volgens de BOF mogelijk al ruim voldoende om de verkeersoverlast in het centrum te beperken. Deze routes zijn echter nooit goed van de grond gekomen. Met het verkeerscirculatieplan (afsluiten van doorgaande routes binnen het ovaal) wil de gemeente deze parkeerroute opheffen. Deze wordt dan door barri�res doorbroken.

De Binnenstad Ondernemers Federatie is verbijsterd over het verkeerscirculatieplan van de Gemeente voor het centrum van Den Haag. �Tijdens het regelmatig overleg met de gemeente verschilden wij van mening over een aantal van deze plannen, maar met betrekking over ��n ding waren wij het roerend met elkaar eens: het idee om de stad in sectoren op te delen, waartussen geen autoverkeer meer mogelijk is, was een buitengewoon slecht idee en moest niet verder uitgewerkt worden�, aldus Jos� Mendels namens de BOF in een reactie op de plannen.

BOF bulletin nr. 25 - februari 2006

Volgens de BOF was het verkeerscirculatieplan nou net het enige plan dat unaniem in alle inspraakronden door de belanghebbenden is afgekeurd. �Het is uiterst teleurstellend om te merken dat al die avonden intensief overleg (ook met veel ambtenaren erbij) helemaal voor niets zijn geweest. De Gemeente heeft zich niets gelegen heeft laten liggen aan de unaniem uitgesproken mening van haar burgers. Door de teleurstelling in de huidige werking van de democratie en de inspraak, is er de afgelopen jaren een diep wantrouwen ontstaan tussen burgers en politiek. Het wordt daarom steeds moeilijker om mensen te bewegen een deel van hun schaarse vrije tijd op te offeren om deel te nemen aan gespreksgroepen over belangrijke politieke en economische zaken.�

Bereikbaarheid

De BOF vreest dat de bereikbaarheid met de auto zal leiden onder deze plannen, die door het afsluiten op drie plaatsen doorgaand verkeer door het centrum moeten voorkomen. �Dat gaat ten koste van ondernemers in de binnenstad. Na jaren van grote inspanningen door velen is er nu sprake van een toename van de bezoekersaantallen. Deze positieve ontwikkeling zal met dit voorstel ernstig in gevaar komen, omdat de consument naar winkelcentra zal gaan, die wel goed bereikbaar zijn met de auto. Die binnenstadondernemers die de bouw van de tramtunnel hebben overleefd en nog aan het herstellen zijn van de schade die zij hebben ondervonden, staan nu niet bepaald te trappelen om weer de gevolgen van een experiment met onbekende afloop op zich te nemen�, aldus Mendels.

Avenue Culinaire

Ook wordt gevreesd, dat de ontwikkeling van de Avenue Culinaire � het horecalint langs de Bierkade � de dupe van deze plannen zal worden. Het verkeer gaat weer sluiproutes opzoeken, waar dit uitgaansgebied in ontwikkeling de negatieve gevolgen van zal ondervinden. Dit probleem kan ook in andere straten rond de binnenstad de kop op gaan steken.
De BOF is van mening dat de Centrumring eerst klaar moet zijn. Dit is de verkeersroute die moet zorgen dat verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, daar omheen kan rijden.
Deze route had eigenlijk al in 1998 gereed moeten zijn, om het verkeer tijdens de bouw van de tramtunnel in goede banen te leiden. Die Centrumring -gekoppeld aan een duidelijke Parkeerroute zou mogelijk al een goede oplossing kunnen bieden.
Een andere mogelijkheid is de aanleg van overstappunten, bijvoorbeeld in de Binkhorst, of op bij het Malieveld, vanwaar elektrische busjes in vijf minuten in de Binnenstad kunnen zijn, iets wat vooralsnog nooit is bestudeerd, maar in Florence een succes blijkt te zijn.

VVD

De BOF staat niet alleen in haar afkeuring. Ook de VVD is vrijwel dezelfde mening toegedaan.
Zonder het opheffen van belangrijke knelpunten rond het centrum rijden er volgens de partij misschien wel minder auto�s in de binnenstad, maar staat het verkeer volledig vast op de Vaillantlaan, de Neherkade en de Laan Copes Van Cattenburch � met alle gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu in die buurten.�
Ook vinden de liberalen dat met bewoners en ondernemers moet worden gesproken voordat de plannen verder worden uitgewerkt. De VVD-fractie heeft het gevoel dat de consequenties van het verkeerscirculatieplan nu onvoldoende bekend zijn in de stad.

BOF bulletin nr. 25
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 25
Download BOF bulletin nr. 25 Of bekijk dit nummer online.