De Schone Stad maant binnenstadondernemers:

Houdt u aan de spelregels
anders: dwang onontkoombaar!

 Binnenstad Ondernemers Federatie
Zo toont de Hoogstraat nu. Vrije doorgang voor het winkelpubliek en dat willen we graag zo houden.

De smalle straatjes in de Haagse binnenstad zijn voor het winkelpubliek wel zo knus, maar zijn een ramp als winkels en bedrijven zich niet houden aan de regels als het gaat om afval aanbieden, afspraken met leveranciers en parkeren.

BOF bulletin nr. 28 - mei 2006

Tijdens de openingsuren kunnen bestelbusjes de doorgang versperren, vooral, als zij door laaghangende zonneschermen of reclame borden niet langs de rand kunnen parkeren. Geen lolletje voor het winkelpubliek, zeker als vuilniszakken en -containers ook nog eens de weg versperren.

Ondermeer hierom is juli 2003 is het proefproject �De Schone Stad� gestart. Op initiatief van de ondernemers werden de problemen bij de afvalinzameling, bevoorrading en het vegen gezamenlijk aangepakt. EVO, TLN, KNV, Platform Detailhandel Nederland, Stichting Nederland Schoon en drie afvalinzamelaars en de ondernemers sloegen de handen ineen en mede dankzij de inspanningen van het Bureau Binnenstad heeft dit initiatief in de proefgebieden Noordeinde/Paleispromenade haar vruchten afgeworpen.
Uiteraard is het nu belangrijk te zorgen dat deze pilot wordt uitgebreid (City Center komt als volgende aan de beurt) en dat ondernemers zich in de bestaande gebieden zich aan de afgesproken regels blijven houden.

Afvaldebacle

Het debacle met het ophalen van het afval, waar de gemeente uiteindelijke de knoop heeft doorgehakt en eenzijdig regels vaststelde, met als gevolg grote problemen voor onder meer de horeca, staat de binnenstadondernemers nog helder voor ogen. Daarom staan de vuistregels hiernaast nog eens expliciet vermeld in het grijze kader, links naast dit artikel.

BOF bulletin nr. 28
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 28
Download BOF bulletin nr. 28 Of bekijk dit nummer online.