Meer mogelijkheden door Collectieve Winkelontzegging

Hoe houd je de veelpleger
voorgoed buiten de deur?

ę Binnenstad Ondernemers Federatie
BOF-lid Jos´┐Ż Mendels heeft de taak op zich genomen om de collectieve winkelontzegging uit te breiden over de hele binnenstad.

Individuele ondernemers kunnen winkeldieven of overlastgevers nu al de toegang tot een winkels ontzeggen, maar de Collectieve Winkelontzegging gaat verder: indien een van de ondernemers een ontzegging oplegt, geldt deze uit naam van alle aangesloten ondernemers, hetgeen betekent dat de overlastgever met ´┐Ż´┐Żn ontzegging uit alle aangesloten winkels wordt geweerd. De Ondernemersvereniging Grote Marktstraat-Grote Markt is begonnen met dit project. Nu is het tijd om het project uit te breiden naar de hele Binnenstad. Dit project is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

BOF bulletin nr. 26 - maart 2006

Wordt de overlastgever na deze ontzegging opnieuw aangehouden vanwege een overtreding in een van de aangesloten ondernemingen, dan wordt het formulier Huisvredebreuk ingevuld. De persoon wordt overgedragen aan de politie en het Openbaar Ministerie neemt de zaak in behandeling. De deelnemende ondernemingen krijgen een sticker op hun raam en de deelnemerslijst ligt ter inzage op het Stadhuis, de site van de Gemeente Den Haag en straks op de o.a. voor dit doel ontwikkelde site van de BOF.
De afgelopen proefperiode zijn er in de Grote Marktstraat 250 Collectieve Winkelontzeggingen uitgevaardigd, in slechts 20 gevallen werd deze ontzegging overtreden en werd de aanklacht Huisvredebreuk. Van die 20 personen zijn er 18 veroordeeld, in ´┐Żeen geval was er sprake van een vormfout, in het andere geval bleek de aangevende ondernemer geen lid te zijn van de ondernemersvereniging. Want dat is een zwaarwegende factor: de ondernemersvereniging is het juridische kader en alleen leden van de vereniging kunnen meedoen aan de Collectieve Winkelontzegging.

In de hele binnenstad

Vanwege het succes van de Collectieve Winkelontzegging in de Grote Marktstraat is er in de KVO-vergadering van november 2005 besloten, om dit project per 1 juni 2006 over de hele Binnenstad uit te rollen. De uitvoer is in handen gegeven van de Binnenstad Ondernemers Federatie, als overkoepelend orgaan van de ondernemersverenigingen. De Gemeente biedt de mogelijkheden om dit het project uit te voeren. Namens de BOF zal Jos´┐Ż Mendels handen en voeten gaan geven aan deze uitrol.

Minder verlies

Jos´┐Ż Mendels: ´┐ŻHet is natuurlijk sowieso belangrijk om lid te zijn van de Ondernemersvereniging in de straat waar een ondernemer is gevestigd, maar dit is een geweldig project dat enorme impact op de hele Binnenstad zal hebben. De voordelen zijn groot. De ondernemer zal veel minder verlies door diefstal lijden en veel minder tijd kwijt zijn aan de afhandeling van problemen in de winkel. Het personeel zal zich veel veiliger voelen in de winkel, omdat de bedreigingen, die de afgelopen jaren steeds vaker voorkwamen, sterk zullen afnemen. En natuurlijk, last but not least, de mensen waar we het tenslotte allemaal voor doen: onze klanten zullen in een veilige en plezierige omgeving kunnen winkelen."
Dankzij de (financi´┐Żle) ondersteuning van de Gemeente, zal deelname aan het project voor degenen die per 1 juni as. instromen, het eerste jaar gratis zijn. Omdat de basisfaciliteiten door de Gemeente zijn aangeleverd, zullen de vervolgkosten laag zijn en kan er vanaf dat jaar volstaan worden met een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per onderneming. Aan het Groot Winkelbedrijf zal worden gevraagd of zij (gezien hun omvang) daarnaast nog een donatie willen doen.

Alleen leden

Nogmaals: alleen leden van de 19 ondernemersverenigingen in de Binnenstad kunnen aan het project deelnemen. Alle ondernemers in de Binnenstad worden binnenkort door Jos´┐Ż Mendels benaderd. Voor vragen en informatie is zij verder op maandag en vrijdag te bereiken op Bureau Binnenstad, tel. 070-3131352. Daarnaast zal zij op uitnodiging graag langskomen op uw bestuursen/ of ledenvergaderingen om de Collectieve Winkelontzegging te presenteren.

Word dus alvast lid van de vereniging in uw gebied (als u dat nog niet bent) en doe per 1 juni 2006 mee aan de collectieve winkelontzegging!

BOF bulletin nr. 26
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 26
Download BOF bulletin nr. 26 Of bekijk dit nummer online.