Binnenstadondernemers: ‘geen vertrouwen meer in gemeentebestuur’

En bloque tegen verkeersplannen

De Stichting Binnenstad Den Haag, de Kamer van Koophandel Haaglanden, de Vereniging van Eigenaren Haagse Binnenstad, de Binnenstad Ondernemers Federatie, de Raad Nederlandse Detailhandel, kring Den Haag en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag zijn vierkant tegen het Verkeerscirculatieplan.

BOF bulletin nr. 28 - mei 2006

Deze private partijen ontkennen in een brief aan B&W ten stelligste dat dit plan de volgende onderling afgesproken stap zou zijn na de verbetering van de CentrumRing. Zij denken dat het plan om de binnenstad op te delen in drie sectoren waartussen geen autoverkeer meer mogelijk is, desastreus is.

De Binnenstad Ondernemers Federatie heeft in een apart schrijven nog eens haar ergernis benadrukt over het feit dat volgens haar het inspraakproces geheel genegeerd wordt. “Tijdens de druk bezochte inspraakavonden stelden de ambtenaren onomwonden dat de over het algemeen afwijzende reacties zwaar zouden wegen. Maar het College denkt daar anders over. De invoering van het VCP is tot ‘speerpunt’ gemaakt en alle inspraak, ook de studie naar de economische effecten van het plan, lijken slechts te kunnen leiden tot marginale aanpassingen”, aldus de BOF in haar brief, en persbericht, waarin zij meldt ‘geen vertrouwen in het nieuwe college te hebben’.

‘Milieu niet gespaard’

Volgens organisaties wordt het milieu er zeker niet mee gespaard: men wordt juist gedwongen om vele extra kilometers te maken om andere delen van de binnenstad te bereiken, dus meer luchtvervuiling, want ook omliggende wijken gaan er last van krijgen.
De kans dat wordt uitgeweken naar winkelcentra die wél goed bereikbaar zijn met de auto zal een logisch gevolg zijn. Weg gemeentelijke ambitie voor een topwinkelstad, weg omzet, weg werkgelegenheid in de binnenstad, die juist door het ontbreken van industrie in belangrijke mate afhankelijk is van het midden- en kleinbedrijf.
Maar bovenal wordt gevreesd dat het centrum van Den Haag door de opdeling in sectoren geen eenheid meer is: bezoekers gaan dan niet meer naar de binnenstad, maar naar een sector. “De doodsteek voor de Haagse Binnenstad.”

Lees ook:

BOF bulletin nr. 28
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 28
Download BOF bulletin nr. 28 Of bekijk dit nummer online.