Recycle-karton mogelijk afvaloplossing
voor kleine bedrijven

CarTon: afval-ei van Columbus?

 Binnenstad Ondernemers Federatie
De CarTon kan � al dan niet gestapeld � naast of onder het bureau worden geplaatst.

Zelfstandig ondernemers in de binnenstad kampen met ruimtegebrek. Afval moet zo min mogelijk ruimte innemen. En het kan alleen maar op bepaalde vaste tijden buiten de deur worden gezet. Tijden, die de ondernemer net niet goed uitkomen. Voor hen is het concept CarTon dat van Gansewinkel aanbiedt mogelijk een oplossing. Ze kunnen CarTon in elk geval gratis drie maanden uitproberen � inclusief het opslagmateriaal en ongeacht de aangeboden hoeveelheid, maar ze moeten er wel snel bij zijn: de pilot wordt gehouden onder een beperkt aantal ondernemers.

BOF bulletin nr. 28 - mei 2006
 Binnenstad Ondernemers Federatie
De opening voor het restafval met het afvalzakje..

CarTon is zowel de naam van een wegwerp-inzamelmiddel als inzameling daarvan. Het is bij uitstek geschikt voor bedrijven met maximaal 15 personeelsleden. Afval kan worden opgeslagen in kartons met een inhoud van 24 liter, ter grootte van een prullenbak, die eventueel kunnen worden gestapeld. Voor papier kan er een gleuf in de doos worden uitgespaard, voor restafval bevindt zich bovenin het karton een ronde uitsparing, waaraan een plastik zak kan worden bevestigd.

 Binnenstad Ondernemers Federatie
Aan de achterkant is een gleuf voor papier aangebracht.

Flexibeler

Bedoeling is, dat tijdens de 3 maanden het afval op 1 afgesproken dag inpandig kan worden aangeboden. Inpandig, dus met een grotere vrijheid met betrekking tot inzameling en zo voorkomt u boetes voor het afval dat te lang op straat staat. Van Gansewinkel zet voor CarTon een kleinere wagen dan de bekende grote vuilsniswagens en maakt het ophalen zo flexibeler en minder storend.

Restaurants

Van Gansewinkel werkt nog aan een oplossing voor bedrijven, die heel veel nat restafval hebben, zoals restaurants. Hiervoor is de CarTon vooralsnog niet geschikt.

BOF bulletin nr. 28
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 28
Download BOF bulletin nr. 28 Of bekijk dit nummer online.