Misschien betaalt u dubbel voor uw afval

Begin dit jaar is in opdracht van de OWS (Ondernemersvereniging Wagenstraat en Stationsweg) een afstudeeronderzoek uitgevoerd met als opdracht een oplossing te vinden voor het nog steeds actuele probleem met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafval in het gebied Stationsweg en Wagenstraat.

BOF bulletin nr. 28 - mei 2006

Voor veel horecaondernemers blijken de nieuwe venstertijden niet haalbaar en met het oog op het steeds strengere optreden van de gemeente is op korte termijn een alternatief gewenst. Er is al een aantal alternatieven gevonden die momenteel verder worden uitgewerkt. Eind mei zullen deze alternatieven aan de gemeente gepresenteerd worden in de hoop een einde te maken aan dit probleem. Tijdens dit onderzoek is echter nog een belangrijk punt aan het licht gekomen wat voor u als ondernemer interessant kan zijn.
Vroeger betaalde u als ondernemer een afvalverwijderingsbijdrage per eenheid. Deze afvalverwijderingsbijdrage werd automatisch ge�ncasseerd door de Eneco en was terug te vinden op de jaarafrekening.

Afvalcontract

Sinds 1998 zijn ondernemers volgens de Wet Milieubeheer verplicht een afvalcontract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Logischerwijs zou u na het afsluiten van dit contract geen afvalverwijderingsbijdrage meer hoeven te betalen. Toch schijnt dit nog wel voor te komen. Om na te gaan of u ook nog steeds een afvalverwijderingsbijdrage betaalt en een rekening krijgt voor het huidige contract, dient u als volgt te handelen. Als u een contract heeft bij de AVR zijn er twee mogelijkheden voor incassering.

  1. U krijgt persoonlijk een rekening van de AVR
  2. De AVR incasseert nog steeds via de Eneco.

Als beide mogelijkheden bij u aan de orde zijns, dan betaalt u dubbel voor het verwijderen van uw bedrijfsafval. U kunt dan een bezwaarschrift indienen en het teveel betaalde bedrag terugvragen.

Jaarnota Eneco controleren

Als u een contract heeft met een andere afvalinzamelaar, krijgt u standaard een persoonlijke rekening van deze afvalinzamelaar. Ook dan is het verstandig om op de jaarnota van Eneco na te gaan of u geen afvalverwijderingsbijdrage betaalt. Is dit wel het geval, dan betaalt ook u dubbel en dient u een bezwaarschrift in te dienen.

BOF bulletin nr. 28
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 28
Download BOF bulletin nr. 28 Of bekijk dit nummer online.