Twijfels bij gemeente over haalbaarheid VCP?

Het heeft er alle schijn van, dat de gemeente aan de haalbaarheid van het Verkeers Circulatie Plan twijfelt. De economische effectrapportage geeft cijfers en conclusies, die de vroede vaderen om zijn minst aan het twijfelen moeten brengen.

BOF bulletin nr. 32 - november 2006

Vooral het feit van de te verwachten economische teruggang van het Stationsgebied en het Zeeheldenkwarten en het feit dat het VCP noch door de ondernemers, noch door de Haagse bevolking wordt gedragen spelen waarschijnlijk een rol. Het uistellen van de bespreking van het rapport tot onbepaalde datum is een teken aan de wand.

BOF bulletin nr. 32
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 32
Download BOF bulletin nr. 32 Of bekijk dit nummer online.