�Verkeerscirculatieplan democratisch tot stand gekomen�

Van Woensel: geen bezwaar tegen referendum

Vanwege het verzet van de binnenstadsondernemers tegen het Verkeerscirculatieplan heeft een delegatie van de Binnenstad Ondernemers Federatie begin juni een gesprek gehad met wethouder verkeer, Binckhorst, binnenstad en milieu, Pieter van Woensel.

BOF bulletin nr. 29 - juni 2006

Alhoewel Van Woensel de alternatieven van de BOF als constructief ervaart (zie onze eerdere berichtgeving in de afgelopen nummers), is het antwoord minder prettig voor de BOF geweest: de wethouder betoogde dat 75% van de gemeenteraad het VCP wil en het collegevoorstel dus democratisch tot stand is gekomen.
De BOF bestrijdt dit overigens: tijdens een inspraakavond op 22 maart is bij monde van een gemeentevoorlichter nog verzekerd, dat het plan opnieuw ter discussie zou komen bij goede tegenargumenten.

Kans op herziening

Er is echter een Economische Effect Studie, die in september 2006 wordt afgerond. Als daaruit voortkomt, dat er 20% economische teruggang wordt voorspeld is er kans op herziening van de plannen. Bij 5% teruggang wordt het plan echter gewoon ingevoerd.

Trekvliettrac�

Verder heeft de wethouder aangevoerd, dat er 100 miljoen euro los komt van het rijk (100 miljoen) om flankerende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld de aanleg van het Trekvliettrac� en verbetering van de Neherkade. Ook zal de Centrumring verder worden afgewerkt met hulp van het Rijk.
Van Woensel heeft zich verder geen tegenstander van het referendum getoond, maar er moeten minstens 10.000 handtekeningen op tafel komen, alsmede een meerderheid in de Raad � �daar valt niet aan te tornen�, aldus Van Woensel.

Als de plannen echter gewoon doorgaan, zullen volgens plan eind 2007 het Spui en de Hofweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Eind 2008 zullen het Groenewegje/Paviljoensgracht en het Piet Heinplein dicht gaan.

BOF bulletin nr. 29
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 29
Download BOF bulletin nr. 29 Of bekijk dit nummer online.