Colporteurs, straatmuzikanten en bedelaars

Straatmuziek kan mooi zijn, maar zodra het een verkapte vorm is van bedelen en er geluidsoverlast door ontstaat is het anders. Bedelen uit geldnood is in Den Haag een zeldzaamheid: het is een lucratieve bezigheid geworden, met hinderlijke uitingsvormen. Teveel colporteurs geven ook geen prettig gevoel.

Het is een onderwerp dat afgelopen jaren regelmatige de revue passeerde en de BOF is er nog niet klaar mee.