Klachtenregen over bedelaars en straatverkopers

Deze zomer kwamen er veel klachten binnen over hinderlijke bedelaars en straatverkopers op terrassen en op straat. Dit is niet verboden en mag zonder vergunning. De politie kan alleen optreden als het echt om hinderlijk gedrag gaat. Uiteraard is dit een bron van ergernis. Wel wordt gelukkig toch door bijna alle ondernemers en alle agenten opgetreden.

BOF bulletin nr. 64 - september 2010

Maar meld het ook elke keer bij de gemeente op het nummer 14070 of via de website: zo kan er op termijn inzicht komen in het aantal gevallen.

De politie heeft nu aan de gemeente gevraagd om het bedelen toch strafbaar te maken via de APV. De ondernemersvereniging Pleinkwartier ondersteunt dit verzoek van harte en is ook bezig om de BOF, de KvK en KHN op te roepen om dit verzoek te ondersteunen. Hopelijk levert dit wat op voor de zomer van 2011.

BOF bulletin nr. 64
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 64
Download BOF bulletin nr. 64 Of bekijk dit nummer online.