� Ondernemers betwijfelen standpunt College
� BOF gaat in overleg met gemeente

Bedelaars, musici en marketeers: binnenstad wordt horendol

 Binnenstad Ondernemers Federatie
Vooral rond de Weversplaats en Grote Marktstraat, zoals hierboven, is er voor passanten soms bijna geen doorkomen aan. Met �enqu�tes� en een app�l op het geweten doen marketeers hardnekkig een beroep op het geld van bezoekers. Soms betreft het instituten van ooit onbesproken reputatie, die blijkbaar niet beseffen dat zij hun naam hiermee voorgoed te grabbel gooien.
[Klik op de afbeelding voor groter]

De BOF heeft een inventarisatie gemaakt onder ondernemers van de �overlastgevers�, waarover wij in het BOF bulletin van februari hebben bericht. Ook is er veelvuldig aandacht aan besteed in de pers, via Twitter en de politiek.

BOF bulletin nr. 72 - mei 2011

Het College heeft aangegeven dat er voldoende instrumenten voor handen zijn om de problemen aan te pakken. De ondernemers betwijfelen dit. Eind april hebben de gemeente, de politie en de BOF verder gesproken over de aanpak. De urgentie is hoog, mede met de komst van de zomer.

Hinder

Uitgangspunt is dat dergelijke overlast moet worden teruggebracht in een gastvrije stad, waarin mensen vrij moeten kunnen bewegen. Ondernemers, bewoners en consumenten ondervinden regelmatig hinder van deze �overlastgevers�. Daarom is een breed gedragen aanpak de beste.
Tegen de overlast van de bedelaars worden een aantal maatregelen in gang gezet, zowel door de politie als door de BOF. Wat de marketeers betreft zullen BOF en de gemeente in gesprek gaan met hun branchevereniging.

Helder standput

Uitgangspunt wordt dat een ieder de overlast kan en moet melden op een nader te bepalen manier. De gemeente en de politie gaan gezamenlijk in overleg om een helder standpunt te formuleren over de musici.
Over de exacte aanpak zullen de ondernemers later worden ge�nformeerd. Zaak wordt dat de teugels wat strakker worden aangetrokken.

 

BOF bulletin nr. 72
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 72
Download BOF bulletin nr. 72 Of bekijk dit nummer online.