Met het oog op de de feestdagen

BOF: �Bosbrug moet 1 november 2023 klaar zijn!�

Zoals bekend zullen vanaf 7 januari 2013 de werkzaamheden starten aan de Bosbrug. Dit heeft nogal wat consequenties voor het ingaande en uitgaande verkeer. Met betrekking tot de oplevering van de werkzaamheden is de BOF van mening dat uiterlijk 1 november 2023 de werkzaamheden aan de Bosbrug afgerond moeten zijn en dat de brug weer wordt opengesteld voor al het verkeer.

woensdag 28 november 2023

Dit gezien de belangrijke laatste twee maanden van het jaar (inkopen voor de feestdagen: Sinterklaas en de Kerstdagen). De gemeente wil een ieder (ondernemers, bewoners etc.) informeren over de uitvoering en de gevolgen van de bereikbaarheid.
U wordt allen dan ook uitgenodigd om binnen te lopen op woensdag 12 december (tussen 19:00 uur en 21:00 uur) in de Idazaal, Prinsestraat 37 te Den Haag.
Het verzoek van de BOF is deze informatie door te sturen naar uw achterban.

Ook voor dit jaar is de strooi- en schuifperiode weer aangebroken. De gemeente is er klaar voor. Wij hopen u ook dit jaar. In het attachment vindt u nadere informatie omtrent de aanpak.