HOME (Actueel) Nieuwsarchief BOF-Bulletin � DOSSIERS � Folders e.d. CWO-info Links Disclaimer HOME (actueel) De BOF De Leden Het Kernteam Contact DATABASE
COLLECTIEVE
WINKEL-
ONTZEGGING
Terug
terug Binnenstadzaken in h... terug Nieuwsarchief binnen... terug Nieuwsoverzicht 2010 terug Binnenstad kan n�g b...
Binnenstad Ondernemers Federatie
Door de vorst is het even uitgesteld, maar nu wordt het Spui dan echt ingericht voor voetgangers en fietsers.
BINNENSTADSPLAN GOEDGEKEURD: DRAAIBOEK VOOR TOEKOMST GEREED

Binnenstad kan n�g beter

Donderdag 4 februari is het Binnenstadsplan 2010-2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. Veel plannen zijn al bekend of er wordt zelfs al aan gewerkt. Een belangrijk punt is het bevorderen van het overvloeien tussen de nu vaak versplinterde winkel-, woon- en uitgaansgebieden, die elk op zich weer een versterkte eigen uitstraling moeten krijgen.

BOF-Bulletin nr. 59 � februari 2010

De Grote Markt moet pophotspot en uitgaanscentrum worden, het Plein meer zakelijk, het Buitenhof toeristischer, de Plaats n�g chiquer en het Lange Voorhout toeristisch-cultureel.

Malieveld-binnenstad

De verbinding Malieveld-binnenstad moet beter, zodat mensen daar gemakkelijker hun auto zullen stallen. Dat geldt ook voor Lange Voorhout�Kneuterdijk, Lange Vijverberg�Plaats, Buitenhof�Binnenhof en Spuiplein�Kerktuin�Rabbijn Maarsenplein.
De Groenmarkt zou een nog beter ori�ntatiepunt moeten worden. Door het VCP is het nu ook beter mogelijk om de gebieden aan weerszijden van het Spui met elkaar te verbinden.

Historische structuur

Op diverse plekken wordt de historische structuur teruggebracht. Ook de noord-zuidverbindingen worden als herkenbare looproute versterkt, zoals Prinsestraat-Schoolstraat, Noordeinde-Venestraat-Wagenstraat, Kneuterdijk-Hofweg-Spui, Denneweg-Lange Voorhout, Lange en Korte Houtstraat-Wijnhaven.

Logische winkelroutes

Voor het versterken van logische winkelroutes worden de Haagse Passage en de Haagsche Bluf doorgetrokken tot aan de Grote Markstraat. Zo kan de bezoeker makkelijker en ononderbroken een winkelrondje maken.

Doodlopende routes

Momenteel zijn er in de Winkel Kern nog te veel doodlopende routes. Daarnaast is de winkeldichtheid soms te laag en ontbreekt het aan goede verbindingen tussen de Grote Marktstraat, de Spuistraat/Passage en de Venestraat/Haagsche Bluf.


BOF-BulletinHier kunt u BOF-Bulletin 59 uit 2010 downloaden als pdf-bestand.