HOME (Actueel) Nieuwsarchief BOF-Bulletin � DOSSIERS � Folders e.d. CWO-info Links Disclaimer HOME (actueel) De BOF De Leden Het Kernteam Contact DATABASE
COLLECTIEVE
WINKEL-
ONTZEGGING
Terug
terug Binnenstadzaken in h... terug Nieuwsarchief binnen... terug Nieuwsoverzicht 2009 terug Kwartiermakers �bouw...
Binnenstad Ondernemers Federatie
Jacques Neeleman, kwartiermaker Spuistraat en omgeving: �BIZ moet in januari gaan draaien.�
SPUISTRAAT EN DENNEWEG WERVEN
VOOR LEEFBARE, VEILIGE EN MOOIE STRAAT

Kwartiermakers �bouwen aan de BIZ�

�Kijk, voor de BIZ valt Peek en Cloppenburg onder winkelgebied CityCenter, omdat hun dienstingang aan de Wagenstraat is en ze daar geregistreerd staan voor de OZB, maar ze zijn lid van de winkeliersvereniging van de Grote Markt, omdat het grote publiek aan de Grote Marktstraat naar binnengaat. Die dingen, dus.�

BOF-Bulletin nr. 55 � oktober 2009

Kwartiermakers Jacques Neeleman en Jos� Mendels staan voor de taak de winkeliers van het winkelgebied Spuistraat, Venestraat, Vlamingstraat en een deel van de Wagenstraat te winnen voor de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Daarbij neemt hij de ondernemers de nodige bureaucratische hindernissen uit handen.

Belasting

Zo kan de BIZ de voortzetting worden van de winkeliersvereniging, met het voordeel dat gezamenlijke investeringen van ondernemers makkelijker van de grond komen door ondersteuning van de gemeente. En alle ondernemers in het gebied betalen er aan mee in de vorm van gemeentelijke belasting, ongeacht of ze lid zijn van de plaatselijke ondernemersvereniging.

Het geld dat de ondernemers dan weer terugontvangen in de vorm van subsidie moet dan wel gaan naar leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, maar gelukkigerwijze valt veel � zoniet bijna alles � onder deze paraplu te vangen: de feestverlichting valt bijvoorbeeld onder �ruimtelijke kwaliteit�, De Collectieve Winkel Ontzegging (CWO) onder veiligheid. Maar een auto verloten, of reclame valt niet onder die doelen.

Aan Jacques Neeleman en Jos� Mendels (voor CityCenter) en July Patoir (voor de Denneweg) de eer om op kosten van de gemeente het bedje voor de genoemde winkelgebieden te spreiden. Want de gemeente is er veel aan gelegen haar winkelgebieden gezond te houden.

�Permanente steun, bijvoorbeeld in de vorm van een straatmanager is onontbeerlijk�

E�n op ��n

De eerste stap is het winnen van de ondernemers voor de plannen: 51% van de ondernemers en/of pandeigenaren moet zich erover uitspreken en 2/3 hiervan moet voorstander zijn.
De beste methode om ondernemers te benaderen is simpelweg de winkel binnenstappen. July Patoir, met haar wortels in horeca en coach van beroep doet dat met veel plezier. �Het ��n op ��n contact is leuk. Je bereikt de winkeliers zo het beste. Je komt niet altijd gelegen, maar verrassend vaak wel en dan heb ik hele leuke contacten. Het is ook eigenlijk de enige manier om ondernemers met succes te benaderen.

Begroting

Een belangrijke taak is het maken van een begroting en een �biznessplan�, waarbij het heel belangrijk is dat de posten op de juiste plaats komen. Voor CityCenter is de begroting nu klaar. In november moet de gemeenteraad zich er over uitspreken.
In januari moeten de twee BIZzen gaan draaien en zijn Neeleman, Mendels en Patoir kwartiermaker af. Zij denken dat het voor de ondernemersverenigingen die met de BIZ in zee zijn gegaan een hele kluif wordt om de organisatie over te nemen, July Patoir: �Die moet nu een veel professioneler karakter krijgen en dat kost veel te veel tijd voor de winkeliers, die het in hun zaak toch al zo druk hebben.�

Permanente steun

�Een permanente steun, bijvoorbeeld in de vorm van een straatmanager is onontbeerlijk�, aldus Jacques Neeleman.
July Patoir: �Ja, ik denk dat ondersteuning van het bestuur bij de uitvoering van de BIZ erg nuttig en noodzakelijk is.�


BOF-BulletinHier kunt u BOF-Bulletin 55 uit 2009 downloaden als pdf-bestand.