HOME (Actueel) Nieuwsarchief BOF-Bulletin � DOSSIERS � Folders e.d. CWO-info Links Disclaimer HOME (actueel) De BOF De Leden Het Kernteam Contact DATABASE
COLLECTIEVE
WINKEL-
ONTZEGGING
Terug
terug Home terug De Collectieve Winke... terug Wat is de Collectiev...

Wat is de Collectieve Winkel Ontzegging?

Vanaf juni 2006 kunnen alle leden van ondernemersverenigingen in de binnenstad meedoen met de Collectieve Winkel Ontzegging (CWO). De Binnenstad Ondernemers Federatie heeft de uitvoering van dit project op zich genomen. Daarbij wordt zij gefaciliteerd door de gemeente, Kamer van Koophandel, politie: bureau Jan Hendrikstraat en het Openbaar Ministerie.

Hoe werkt de Collectieve Winkel Ontzegging?

Bij de collectieve winkelontzegging slaan ondernemers de handen in ��n, om gezamenlijk winkeldieven en overlastgevers uit hun bedrijf te weren. Als ondernemer A de winkeldief een winkelverbod heeft opgelegd geldt dit verbod ook meteen voor alle andere aangesloten bedrijven. Met ��n verbod kan een winkeldief of overlastgever dus meteen geweerd worden uit alle aangesloten bedrijven, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt of heeft gestolen in die andere bedrijven.
Voorwaarde voor deelname aan het project is het lidmaatschap van de ondernemersvereniging ter plekke, de ondernemersvereniging vormt het juridische kader waarbinnen de collectieve ontzegging kan worden uitgereikt.

Centraal wordt bijgehouden aan wie allemaal een verbod is opgelegd. De BOF houdt deze administratie bij. Op deze website is een database geplaatst waarin alle personen met een winkelontzegging zijn opgenomen. Deelnemende ondernemers kunnen met een password inloggen in deze database.

Zodra een persoon met een winkelontzegging toch ��n van de aangesloten bedrijven binnen wil komen kan de bewuste ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk. In de praktijk zal dit meestal n.a.v. een overtreding zijn.
De politie neemt de aangehouden persoon mee. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt, dat een aangifte van huisvredebreuk in dit project ook altijd wordt vervolgd.

Voor de uitgifte van een collectieve winkelontzegging en aangifte van huisvredebreuk wordt gebruik gemaakt van standaard (digitale) formulieren. Hiermee wordt het gebruiksgemak vergroot.
Formulieren kunnen ook worden uitgeprint, met de hand ingevuld en vervolgens via het e-faxnummer 084-7125252 naar de BOF worden verzonden, ingeleverd worden bij Bureau Binnenstad aan het Buitenhof 47 of bij de beveiligingsdienst van V & D.

Deelnemende ondernemers krijgen een raamsticker, zodat duidelijk is waar iemand met een winkelontzegging niet naar binnen mag, een afbeelding van de sticker staat op de formulieren.

Voordelen van de collectieve winkelontzegging op een rij

Goedkoop instrument

Dank zij een subsidie van de gemeente Den Haag is deelname aan de collectieve winkelontzegging tot
1 januari 2008 gratis.
Ook daarna zullen de kosten laag zijn. Voorgesteld wordt een jaarlijkse bijdrage voor het Grootwinkelbedrijf van ca. � 500,� , voor de ketenbedrijven � 150,� per filiaal en voor kleine zelfstandigen � 100,� . De meeste Ondernemersverenigingen hebben aangegeven dit uit de contributie te gaan betalen.