Dossier Project Noordwal � Veenkade (VAB)

Voorbereiding en uitvoering van de plannen het herstel van de historische gracht tussen Prinsessewal en Bilderdijkstraat; tevens de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op deze plek.