Onderzoek naar gekozen routes

Eerste verkeerstellingen verkeerscirculatieplan

Om de effecten van het verkeerscirculatieplan Centrumgebied in kaart te brengen, is in 2008 een ondezoek gestart. Daartoe zijn in oktober 2008 verkeerstellingen gedaan. Deze tellingen leverden een nauwkeurig beeld op van het verkeer v��r de invoering van het verkeerscirculatieplan. Nu volgt een onderzoek om de situatie na invoering van het verkeerscirculatieplan vast te leggen.

BOF bulletin nr. 66 - november 2010

Op verschillende plaatsen op en binnen de Centrumring zijn in oktober de auto�s geteld om de verkeersintensiteit vast te leggen.
Daarnaast wordt met hulp van kentekenonderzoek in beeld gebracht welke routes het verkeer kiest. Er wordt bepaald of een voertuig het centrumgebied doorkruist (doorgaand verkeer) of een herkomst of bestemming heeft in het centrumgebied. Dit wordt gedaan door de tijdsduur te meten tussen de eerste waarneming van het kenteken en de tweede waarneming.
In totaal tellen en registreren bijna 200 studenten en medewerkers van de gemeente Den Haag de voertuigen en kentekens. De resultaten van het verkeersonderzoek worden opgenomen in een uitgebreid rapport over de effecten van het verkeerscirculatieplan. Dit rapport zal halverwege 2011 beschikbaar komen.

Extra onderzoek

Er wordt extra verkeersonderzoek gedaan in en rond de Boekhorststraat, de Koningstraat, de Prinsestraat, de Mauritskade, de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten van bewoners en ondernemers in deze gebieden over toegenomen verkeersdrukte.

BOF bulletin nr. 66
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 66
Download BOF bulletin nr. 66 Of bekijk dit nummer online.