Onderzoek naar pijnpunten: Javastraat toch niet drukker

Ruim half jaar wachten op evaluatie VCP

Ondernemers en andere betrokkenen zouden graag willen weten wat het Verkeers Circulatie Plan sinds de invoering 20 november 2023 heeft gebracht. Dat duurt nog even: tot mei 2011 om iets exacter te zijn. In november, als het Spui weer dicht ligt en de andere opbrekingen bij de Grote Markt, Paviljoensgracht en Lutherse Burgwal achter de rug zijn, kan namelijk pas �eerlijk� worden gemeten.

BOF bulletin nr. 65 - oktober 2010

Wel is inmiddels gekeken naar een aantal �pijnpunten�, zoals het verkeer rond de Boekhorststraat, de Mauritskade en de Prinsestraat, en de mogelijk langere rijtijden van de binnenstad naar de snelwegen.
Ook leek de verkeersdrukte rond de Javastraat te zijn toegenomen. Daarom zijn er tussentijdse verkeerstellingen geweest op de Javastraat, de Laan Copes van Cattenburch en de Mauritskade.

Mauritskade

Het blijkt dat het niet drukker is geworden als verwacht. �Maar de Mauritskade kent wel een structureel hogere verkeersdruk. Naar aanleiding van de evaluatie bekijken we hoe we dit kunnen verbeteren�, aldus verantwoordelijk verkeerswethouder Peter Smit.
Verder heeft de BOF ook gepoogd te achterhalen hoe het staat met de omzetderving van betrokken ondernemers. Maar de relatie met het VCP is er moeilijk uit te destilleren: ook de economische crisis speelt mee.

TomTom

Het blijkt dat vooral mensen die Den Haag wel vaker per vierwieler hebben bezocht wel met het VCP overweg kunnen, maar dat �vreemden� zich lelijk kunnen verslikken. Dat de TomTom niet is geactualiseerd speelt daarbij een grote rol. Bovendien zijn automobilisten in het algemeen sowieso nogal laks met het ophalen van nieuwe versies.
Op dit moment is de BOF in gesprek met de gemeente. Zij zal worden worden betrokken bij de opstelling van de economische vragen.

Binnenstad uitstekend bereikbaar

Vanaf de Utrechtsebaan zijn de parkeergarages Malieveld, Grote Markt, Veerkaden, Lutherse Burgwal, Spui, Muzengarage, Stadhuis en Plein prima bereikbaar. �Den Haag kent wat dat betreft een unieke situatie�, zo meldt de Binnenstad Ondernemers Federatie.

  BOF bulletin nr. 65
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 65
Download BOF bulletin nr. 65 Of bekijk dit nummer online.