BOF wil worden betrokken bij evaluatie VCP

Het gemeentelijk VCP klachtenmeldpunt is inmiddels opgeheven. In principe een goed teken. Toch hoort de BOF nog veel ondernemers klagen over het VCP. Is het klachtenmeldpunt niet te vroeg opgeheven? In oktober zal de gemeente een eerste evaluatie uitvoeren om na te gaan wat de effecten zijn van de invoering van het VCP.

BOF bulletin nr. 64 - september 2010

De nulmeting is uitgevoerd in oktober 2009. Gezien de huidige problematiek (mogelijke omzetdalingen, vastlopend verkeer, lege parkeerplaatsen, veel retoriek etc.) heeft de BOF reeds driemaal de toezegging gekregen van de wethouder hierbij betrokken te raken.

September is inmiddels halverwege. Tot dusver is de BOF nog niet betrokken geweest bij de wijze van meten en het opstellen van het onderzoek. Nogmaals hierbij dus de oproep aan de gemeente om de ondernemers te betrekken bij het economische deel!
Een evaluatie zou inzicht moeten bieden in de effecten op het verkeer, het milieu, de economie en het draagvlak onder bewoners en ondernemers.

BOF bulletin nr. 64
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 64
Download BOF bulletin nr. 64 Of bekijk dit nummer online.