Hopen op een verkeersluwe, aantrekkelijke binnenstad

BOF kijkt kritisch mee met VCP

Wat is er bereikt met het Verkeers Circulatieplan (VCP)? In oktober 2010 wordt dat nader bekeken. Over de wijze van onderzoek wordt nog overlegd, want die is erg belangrijk. De gemeente zal de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) betrekken bij het opstellen ervan. Lastig is, dat bij de effectmeting niet direct duidelijk wordt, waar een mogelijke terugloop van het bezoekersaantal aan ligt. Wat komt op het conto van het VCP en wat kan er aan de recessie worden toegeschreven?

BOF bulletin nr. 62 - mei 2010

Bereikbaarheid

Binnenstadondernemers stonden aanvankelijk negatief tegenover het VCP, omdat voor de bereikbaarheid van de binnenstad per auto werd gevreesd en automobilisten voor de winkeliers belangrijke klanten zijn.
Hoewel het in theorie zo zou moeten zijn, dat alle openbare parkeergarages in de binnenstad bereikbaar blijven voor de automobilist, zijn er toch veel problemen op het gebied van de bereikbaarheid, zoals in het vorige BOF bulletin vermeld.

Javastraat/Mauritskade

De knelpunten voor het verkeer zijn nu vooral verplaatst naar plekken buiten of net aan de rand van de binnenstad, zoals de Mauritskade en de Javastraat, waar nu veel vaker lange files optreden.
Daarbij heeft de invoering van de Dynamische bewegwijzering vertraging opgelopen. Die zou sneller naar routes moeten verwijzen waar het verkeer doorstroomt, maar voorlopig komt het daar niet van.

Parkeerwijzer

Ook is het parkeerverwijssysteem nog niet gereed. Dat zou snel naar lege parkeerplekken moeten verwijzen. Daarbij komt dat trouwe bezoekers nog niet gewend zijn aan de nieuwe routes. En dan liggen het Spui en de Grote Markt ook nog minstens een half jaar overhoop. Al met al teveel fysieke ingrepen in de openbare ruimte tegelijk, waardoor de auto-bereikbaarheid van de binnenstad, maar ook daarbuiten, er niet beter op is geworden.
Toch is er ook een lichtpuntje te noemen. Op de Vaillantlaan staat het verkeer sinds de invoering van het VCP minder lang te wachten. Op de Raamweg daarentegen staat het verkeer vaker vast dan voorheen.

Doorstroming

Er zijn echter ook al positieve ontwikkelingen: de doorstroming op wat de Centrumring wordt genoemd lijkt de afgelopen maanden verbeterd.
De hoofdaanleiding voor het VCP was de vuile lucht op sommige plekken in de binnenstad. De lucht zou nu schoner moeten zijn en de binnenstad dus aantrekkelijker voor het winkelend publiek. Uiteraard geldt dit extra voor plekken, waar de auto niet meer kan komen, zoals het Spui, als het werk daar klaar is.
Het grootste vooroordeel moet echter nog worden overwonnen: dat de binnenstad niet meer goed per vierwieler bereikbaar zou zijn. Een campagne die op het tegendeel moet wijzen is nu dringend noodzakelijk geworden.

BOF bulletin nr. 62
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 62
Download BOF bulletin nr. 62 Of bekijk dit nummer online.