Binnenstad Ondernemers Federatie
Anneke Kroeders (links) volgt per 1 januari Frank Mannes (rechts) op als ambtelijk secretaris van de BOF, zij zitten allebei al aan dezelfde tafel bij de Kamer van Koophandel, dus de overdracht verloopt vloeiend.

Anneke Kroeders nieuwe KvK-gezicht in de binnenstad

BOF heeft vanaf januari nieuwe ambtelijk secretaris

Ondersteunend secretaris voor de BOF Frank Mannes maakt in januari plaats voor Anneke Kroeders. Frank Mannes heeft als medewerker van de Kamer van Koophandel van 2005 de BOF geassisteerd met het maken van de notulen, het opstellen van de agenda en de verdere communicatie met de talloze winkeliersverenigingen in de binnenstad.

BOF bulletin nr. 48 - december 2008

Met adviseur Petra Alkema (Bureau Binnenstad), BOF bulletin redacteur Eduard Bekker (De Multimediahoek) is hij als niet-bestuurslid bij elke bestuursvergadering aanwezig. Zijn activiteiten voor de BOF overlapten deels zijn faciliterende functie voor de diverse ondernemersverenigingen. �De Paleispromenade wilde dit jaar ook de sfeerverlichting op het Buitenhof voor haar rekening nemen. Ik zorg dan voor de correspondentie en tackel de eventuele ambtelijke hindernissen die daarvoor nodig zijn.�

Krachtwijken

Frank gaat zijn opgebouwde ervaring verder uitdiepen in projecten in de �krachtwijken� en Den Haag Zuidwest. Maar ook in de binnenstad zal hij nog actief blijven. Het BOF-bestuur hoopt hem daar nog regelmatig tegen het lijf te lopen.

BOF bulletin nr. 48
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 48
Download BOF bulletin nr. 48 Of bekijk dit nummer online.