Alleen Eerste Kamer kan nog dwarsliggen

Verplichte bijdrage winkels dichterbij

Het gaat er langzaam aan echt van komen: de verplichte bijdrage van winkeliers en eventuele andere bedrijven voor de �aanvullende zaken� in een winkelgebied: voor de feestverlichting of bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het voorstel is dinsdag 9�december aangenomen door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer haar fiat geeft zal de wet rond het einde van het eerste kwartaal 2009 van kracht worden. De naam is � dankzij een wijzigingsvoorstel van de PvdA inmiddels alweer voor de tweede keer veranderd. Was het eerst BID (Business Improvement District), toen werd het BGV (Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering), nu heet het op instigatie van PvdA-kamerlid Pauline Smeets BIZ-Zone (Bedrijven Investerings Zone). Maar het komt allemaal op hetzelfde neer: het is de bedoeling, dat alle winkeliers in een winkelgebied een verplichte jaarlijkse bijdrage overmaken voor activiteiten in hun winkelgebied. De gemeente int die bijdrage.

BOF bulletin nr. 48 - december 2008

Freeriders

Voordeel is dat iedereen verplicht bijdraagt aan het welzijn van het gebied. Tot dusver was het zo dat alleen bedrijven dat doen, die aangesloten zijn bij de winkeliersvereniging. De overige �freeriders� profiteren van deze investeringen zonder daaraan bij te dragen. Dat steekt, en er zijn steeds meer van deze winkeliers, die doorgaans ook geheel geen band hebben met het gebied (woonachtig in Sint Michelsgestel, winkel in de Prinsestraat). Hopelijk worden die dan ook meer betrokken.

BOF bulletin nr. 48
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 48
Download BOF bulletin nr. 48 Of bekijk dit nummer online.