�Knip� Piet Heinplein weer uit de kast

�Dynamische verkeersregeling� stuit op kritiek binnenstad

 Binnenstad Ondernemers Federatie
BOF-voorzitter Eric van der Elshout spreekt in tijdens de raadsvergadering van 24 april.

Het Verkeers Circulatieplan wordt geleidelijk ingevoerd in de Haagse Binnenstad en gebeurt samen met een klankbordgroep: een groep van mensen die betrokken is bij de situatie. Een onderdeel is het Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Dit houdt in, dat de routewijzers zich aanpassen aan de verkeerssituatie. De BOF constateerde dat met het DVM sommige afspraken hierdoor werden geschonden.

BOF bulletin nr. 44 - mei 2008

De Raad is woensdagavond 24 april met dit systeem akkoord gegaan, maar de Klankbordgroep VCP moet volgens afspraak intensief bij de voeding van het systeem worden betrokken. Ook zal de wethouder op korte termijn hierover een overleg hebben met de BOF, de Kamer van Koophandel en de Stichting Binnenstad. De acties van deze partijen (brieven en inspreken tijdens de Raadsvergadering) hebben dus effect gehad!

Torengarage

En die acties waren er uit bezorgdheid over het instellen van een knip op het Piet Heinplein. Deze blokkade, die moest verhinderen, dat het verkeer van de Mauritskade direct naar de Torenstraat kan rijden, was juist na hevige protesten uit het VCP geschrapt. In theorie is deze route nog wel mogelijk, maar zou niet worden weergegeven op de �dynamische� aanwijsborden.

Bezorgdheid

BOF-voorzitter en Storemanager van de Haagsche Bijenkorf Eric van den Elshout heeft dan bij het begin van de Raadsvergadering van 24 april zijn bezorgdheid uitgesproken over deze plannen. Uiteindelijk is zijn inzet waarschijnlijk niet tevergeefs geweest.

BOF bulletin nr. 44
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 44
Download BOF bulletin nr. 44 Of bekijk dit nummer online.