Evenementenwedstrijd in de Haagse binnenstad... speciaal voor ondernemersverenigingen!

ę Binnenstad Ondernemers Federatie

In de Haagse binnenstad zijn veel ondernemersverenigingen actief. Deze verenigingen spannen zich in om hun gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het winkelend publiek. Met het organiseren van evenementen proberen de ondernemersverenigingen hun winkelgebied extra te verlevendigen en daarmee meer bezoekers te trekken. Om de verenigingen te stimuleren en zich vooral op een feestelijke wijze te profileren, start Bureau Binnenstad dit jaar voor het eerst met de evenementencampagne ´┐ŻBinnenstad Buitengewoon´┐Ż Feestelijk!´┐Ż. Aan deze campagne is ook een wedstrijd met kans op het winnen van een cheque ter waarde van ´┐Ż 5.000,´┐Ż verbonden.

Bureau Binnenstad daagt alle ondernemersverenigingen uit om in 2007 tenminste ´┐Ż´┐Żn publieksevenement te organiseren. Bureau Binnenstad draagt voor de helft van de kosten, tot een maximum van ´┐Ż 5.000, hierin bij. Voor de promotie van het evenement kunnen de verenigingen een beroep doen op de aanwezige kennis van Stichting Marketing Haagse Binnenstad.

De Olympische gedachte is dat meedoen belangrijker is dan winnen. En dat geldt ook voor Binnenstad Buitengewoon´┐Ż Feestelijk!. Het doel is dat de verschillende winkelgebieden in Den Haag zich op een eigen feestelijke wijze onder de aandacht weten te brengen van het winkelend publiek, de media en niet in de laatste plaats van de eigen ondernemers en bewoners.

Aan het einde van het jaar zal een deskundige jury een oordeel vellen over alle evenementen die in het kader van de evenementencampagne ´┐ŻBinnenstad Buitengewoon´┐Ż Feestelijk!´┐Ż zijn georganiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt het winnende evenement bekendgemaakt en ontvangt de organiserende ondernemersvereniging een cheque ter waarde van ´┐Ż 5.000!

In de bijlage vindt u de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een financi´┐Żle bijdrage. E´┐Żn van de voorwaarde is dat uw ondernemersvereniging is aangesloten bij de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF).

Om het u gemakkelijk te maken hebben we een inschrijfformulier voor u, waarmee u uw evenement kunt aanmelden voor een financi´┐Żle bijdrage en daarmee ook automatisch meedoet aan de evenementenwedstrijd.