Stichting Binnenstad uit �VCP-nee�

De Stichting Binnenstad Den Haag trekt zich terug uit het Comit� VCP-nee. �Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een besluit genomen dat voor ons aanvaardbaar is�, aldus voorzitter Ad Dekkers.

BOF bulletin nr. 40 - oktober 2007

�Dankzij de actieve opstelling van het comit� VCP-NEE is besloten de knip op het Piet Heinplein te laten vervallen, waarmee het belangrijkste bezwaar van de Stichting Binnenstad tegen het VCP is weggenomen�, aldus Dekkers.
De Stichting Binnenstad zal zich nu gaan inzetten om de uitvoering van het VCP zo goed mogelijk te laten verlopen.

Doorstroming

�Invoering van het plan mag pas plaatsvinden als de knelpunten op de centrumring zijn weggenomen en een goede doorstroming van het verkeer gewaarborgd is.�
Ook vindt de stichting dat het VCP teruggedraaid moet kunnen worden. Bijvoorbeeld als het na een jaar of twee na de invoering geen enkel effect heeft bereikt.

BOF bulletin nr. 40
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 40
Download BOF bulletin nr. 40 Of bekijk dit nummer online.