Onder meer dankzij succes van Collectieve Winkelontzegging

�Binnenstadondernemer
�vertrouwt politie weer�

 Binnenstad Ondernemers Federatie
Uitreiking van Keurmerk Veilig Ondernemen in de Haagse binnenstad. Minister van Justitie Hirsch Ballin (midden) wordt geflankeerd door de trotse waarnemende BOF-voorzitters Bart Kat en Jos� Mendels.

Het vertrouwen in de politie van de ondernemers in de Haagse binnenstad is �enorm gestegen�. Ook de aangiftebereidheid is veel groter geworden. Dat zegt Jos� Mendels, projectleider en waarnemend voorzitter van Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), naar aanleiding van het recente werkbezoek van minister Hirsch Ballin van Justitie.

BOF bulletin nr. 37 - juni 2007

Tijdens het bezoek op dinsdag 1 mei kreeg de minister, die werd vergezeld door burgemeester Deetman, uitleg over onder meer de Collectieve Winkelontzegging (CWO). De CWO is een van de actiepunten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarmee ondernemers de binnenstad veiliger proberen te maken.
De CWO � waarin ook de politie een rol vervult - werd een groot succes genoemd. Het collectieve winkelverbod houdt in dat een dief niet alleen de toegang wordt ontzegd tot de winkel waarin hij is betrapt, maar ook tot andere zaken die zijn aangesloten bij de deelnemende winkeliersverenigingen. De ontzegging kan voor een half of ��n jaar worden gegeven. Dieven onder de zestien jaar krijgen in principe (tenzij ze geweld hebben gepleegd) een waarschuwing en er wordt een brief aan hun ouders gestuurd. Pleegt iemand met een winkelverbod n�g een keer diefstal, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan iemand direct gevangen worden gezet.

Vogelvrij verklaard

Aan de CWO doen inmiddels vierhonderd winkeliers mee. Het afgelopen jaar waren 450 personen niet meer welkom in hun zaken. De inkomstenderving die zij als gevolg van winkeldiefstal ondervinden, daalde tussen de 30 tot 50 procent. En het ziekteverzuim onder het winkelpersoneel daalde ook. Projectleider Jos� Mendels zegt dat het hoge aantal geweerde personen op het eerste gezicht de indruk geeft dat de misdaad in de binnenstad juist is gestegen. In de proefperiode ervoor werden namelijk �slechts� 250 mensen geweerd.

Kracht van het middel

�Maar dat is niet zo. Ondernemers hebben zich in het verleden vogelvrij verklaard gevoeld. Als ze aangifte deden, werd er niets tot weinig mee gedaan. Dankzij onder meer de CWO, en de andere projecten om de binnenstad veilig te maken, is dat �cht veranderd.�
De CWO is vorig voorjaar begonnen als pilot in de Grote Marktstraat. Preventiemedewerker Marleen Paulussen van bureau Jan Hendrikstraat was daar destijds nauw bij betrokken. �De kracht van het middel zit �m in het collectieve. Winkeliers vaardigden wel individuele winkelverboden uit, maar het is natuurlijk veel effectiever wanneer dat verbod wordt uitgebreid tot de hele binnenstad.�
Na het succes van de pilot is de CWO �overgedragen� aan de BOF. Marleen: �Het is een privaatrechtelijk middel, dus daar hoort het ook thuis.� Ons korps is als partner nog wel steeds bij de CWO betrokken. We behandelen een melding van huisvredebreuk als een 112-melding en verstrekken onder meer gegevens van winkeldieven. Eind april kreeg de samenwerking de formele goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onverschilligheid

De BOF is druk bezig nog meer winkeliers bij het project te betrekken; vooral de grote ketens als Dille & Kamille en Hunkem�ller. Jos�: �Dat is wel lastig. Doordat het hoofdkantoor van dit soort bedrijven vaak in een andere stad zit, heerst er toch een zekere onverschilligheid. Wij proberen ze aan te spreken op hun maatschappelijke betrokkenheid.�

Bron: Korpskrant

BOF bulletin nr. 37
Dit artikel stond in BOF bulletin nr. 37
Download BOF bulletin nr. 37 Of bekijk dit nummer online.